мэдээ

Ойрын ирээдүйд метионины зах зээл түүхэн доод хязгаарт ажиллаж, саяхан доод түвшинд хүрсэн байна. Одоогийн үнэ 16.5-18 юань / кг байна. Энэ жил дотоодын үйлдвэрлэлийн шинэ хүчин чадал аажмаар гарч байна. Зах зээлийн нийлүүлэлт элбэг бөгөөд бага хүрээ нь хэлбэлзэж байна. Европын зах зээлийн үнийн дүн 1.75-1.82 евро / кг болж буурчээ. Ажил гүйлгээний сул үнэ, дотоодын үйлдвэрлэлийн өсөлтөд нөлөөлсөн метионины импорт сүүлийн саруудад буурчээ.

2020 оны 1-р сараас 7-р сар хүртэл манай улсын метионины импорт өмнөх оны мөн үеэс 2% -иар буурсан байна
Гаалийн статистикийн мэдээгээр 2020 оны 7-р сард манай улс 11600 тонн хатуу метионины бүтээгдэхүүн импортолж, өмнөх сараас 4749 тонноор, жилийн мөн үеэс 9614.17 тонноор буурч, 45.35% -иар буурсан байна. 2020 оны 7-р сард манай улс Малайзын үйлдвэрүүдээс 1810 тонн импортолсон нь өмнөх сараас 815 тонноор нэмэгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 4813 тонноор буурчээ. Долдугаар сард манай улсын Сингапураас импортлох хэмжээ мэдэгдэхүйц буурч, 3340 тонн болж, өмнөх сарынхаас 4840 тонноор буурч, жилийн өмнөхөөс 7380 тоннд буурчээ.

2020 оны 1-р сараас 7-р сар хүртэл манай улсын метионины импорт нийт 112400 тонн болж, өмнөх оны мөн үеэс 2.02% -иар буурсан байна. Эхний гурван улсад Сингапур, Бельги, Малайз оржээ. Эдгээрээс Сингапураас импортолсон хувь хамгийн өндөр хувийг эзэлж, 41.400 тонн импортын 36.8% -ийг эзэлж байна. Бельгийн араас импортын 1-р сараас 7-р сарын хуримтлагдсан хэмжээ 33900 тонн болж, өмнөх оны мөн үеэс 99% -иар өссөн байна. Малайзаас импортолсон импортын хэмжээ 24100 тонн байсан нь өмнөх оны мөн үеэс 23.4% -иар буурчээ.

Шувууны аж ахуй алдагдал хүлээсээр байна
Шувууны аж үйлдвэрийн тэлэлт шинэ титэм тахалтай тулгарахад шувууны аж ахуй үр ашиг нь сул байна. Энэ жил тариаланчид илүү удаан хугацаанд алдагдал хүлээв. Худалдааны чиглэлийн тахианы махны дундаж үнэ 3.08 юань / кг байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 45.4%, өмнөх оны мөн үеэс 30% -иар буурчээ. Африкийн гахайн махны тахал нь хэрэглээний өөр орон зайг хязгаарлаж, зах зээлийн эрэлтийн өсөлт сул байна. Тахианы мах, өндөг алдагдалд ороод зогсохгүй махны нугас ч өөдрөг биш байна. Саяхан Шаньдун мужийн Мал аж ахуйн нийгэмлэгийн Шувууны аж үйлдвэрийн салбарын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Фөн Нан хэлэхдээ, манай улсын нугасны салбарын өнөөгийн нугасны тоо 13 саяас 14 сая орчим байгаа нь эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцлийг хамаагүй давсан байна. . Хүчин чадлын илүүдэл нь аж үйлдвэрийн салбарын ашиг орлогыг огцом бууруулж, нугасны аж үйлдвэр нь бүх салбарын сүлжээнд алдагдалд ороод байна. Шувууны аж ахуй буурч байгаа нь эрэлтэд нийцэхгүй байгаа бөгөөд метионины зах зээл багасч байна.

Дүгнэж хэлэхэд, метионины импортын хэмжээ сүүлийн саруудад буурсан ч АНУ-ын хар салхины улмаас АНУ-ын метионины үйлдвэр үйлдвэрлэлээ зогсоосон тухай саяхан мэдээлсэн. Гэсэн хэдий ч дотоодын үйлдвэрлэгчдийн гарц нэмэгдсэн, үйлдвэрлэгчдийн үнийн санал сул, шувууны аж ахуй үр ашиг нь сул, метионины нийлүүлэлт элбэг бөгөөд богино хугацааны сул дорой байдал өөрчлөгдөхөд хэцүү байна.


Бичлэгийн цаг: 10-р сарын 26-2020